Personaalse arengu ja tulemuslikkuse toetamine

Kas soovid sihikindlalt ja süsteemselt tegeleda personaalse ja/või professionaalse arenguga ning oled valmis pühenduma oma eesmärkidele rohkem kui mugavustsoonile?

Toetan Sind selguse leidmisel, sihtide ja eesmärkide seadmisel, arengut ja tulemuslikkust toetavate harjumuste juurutamisel, arenguplaani ja tegevuskava loomisel.

Meeskonna coaching

Meeskonna coachingu keskmes on kogu meeskonna areng ja tulemuslikkus. See on süsteemne arendustegevus, mis aitab tõsta nii meeskonnaliikmete, juhi, kui ka meeskonna terviku tulemuslikkust ning seeläbi mõjutab organisatsiooni ja äri tulemuslikkust.

Loe lähemalt

meeskonna coaching