Meeskonna coaching

Meeskonna coachingu keskmes on kogu meeskonna areng ja tulemuslikkus. See on süsteemne arendustegevus, mis aitab tõsta nii meeskonnaliikmete, juhi, kui ka meeskonna terviku tulemuslikkust ning seeläbi mõjutab organisatsiooni ja äri tulemuslikkust.

Miks tulla meeskonna coachingusse?
 • Selgus ja parem koostöö ühise eesmärgi nimel
 • Parem koostöö ja kommunikatsioon meeskonnaliikmete vahel
 • Meeskonna ja selle liikmete tulemuslikkuse tõstmine
 • Meeskonna tulemuslikkuse läbi ettevõtte äritulemuste parendamine
 • Parem koostöö meeskonna ja ettevõtte teiste osapoolte vahel
 • Meeskonnasiseste või meeskondade vaheliste konfliktide vähendamine
 • Muudatuste juhtimise tõhustamine
Millised on meeskonna coachingu eeldused?
 • Meeskonnal on ühised eesmärgid ning autonoomia viia ellu muudatusi oma üksuses
 • Juhtkond toetab meeskonna coachingut
 • Meeskonna suurus umbes 4-10 liiget
 • Meeskonnaliikmed ja juht on valmis andma ja saama tagasisidet ning vajadusel saama individuaalset coachingut.
 • Eeldus, et meeskonna liikmed coachingu protsessi ajal jäävad samaks või vahetuvad minimaalselt

Meeskonna coachingu protsess

 1. Esmane tutvumine, et mõista olukorda ja selgitada välja, kas meeskonna coaching on sobiv viis meeskonna arendamiseks. (vestlus meeskonna juhiga)
 2. Meeskonna hetkeolukorra hindamine (vestlused erinevate osapooltega või ankeetküsitlus)
 3. Meeskonnaga eesmärkide ja koostöö kokku leppimine
 4. Coachingu kohtumised meeskonnaga
 5. Meeskonna coachingu tulemuste ülevaade, võrdlus esialgsete eesmärkidega.

Täpne protsess ja kohtumiste arv sõltub meeskonna eesmärkidest ja vajadustest.

Vajadusel lepime kokku ka individuaalsed coachingu kohtumised juhi ja/või meeskonnaliikmetega.

Minu meeskonna coachingu alane väljaõpe:

Global Team Coaching Institute

Team Coaching Foundations Certified Coach
Team Coaching Practictioner – veebruar 2022- detsember 2022