Tööriist meeskonna tulemuslikkuse arendamiseks

Kas tead, kuidas läheb Sinu meeskonnal tervikuna? Mis on teie tugevused ja millised on väljakutsed meeskonnana?

David Cluterbuck on loonud põhjaliku meeskondade tulemuslikkuse uurimustöö ja analüüsi põhjal PERILL mudeli ja küsimustiku meeskonna tulemuslikkuse hindamiseks. Mudeli järgi on 6 olulist tegurit, mis kõik mõjutavad üksteist ja meeskonna tulemuslikkust:

  1. Eesmärk ja motivatsioon
  2. Välised süsteemid ja protsessid
  3. Suhted
  4. Sisemised süsteemid ja protsessid
  5. Õppimine
  6. Juhtimine

PERILL küsimustikule vastamine annab kogu meeskonnale ülevaate, kuidas teil läheb meeskonnana. Tulemused annavad sisendi, millele meeskonna arendamisel tähelepanu pöörata – millistes teemades on väljakutsed, mis on teie tugevused meeskonnana, millistes teemades olete ühel meelel ning kus on kõige suuremad eriarvamused. Küsimustikule vastamise väärtus pole skoor, mida saate erinevates kategooriates, vaid sisend kuhu võiksite meeskonna arendamisel fookuse panna.

Küsimused on esitatud nii, et iga inimene avaldab arvamust, kuidas kogu meeskonnana toimite ning kui kindel ta on oma vastuses.

Tööriista on võimalik kasutada nii ühekordse kui perioodilise testina, kui ka meeskonna coachingu või arenguprogrammi osana. Samuti on küsimustikku võimalus kasutada 360 kraadi hindamisena, et küsida oma meeskonna kohta tagasisidet ka teistelt osapooltelt.

Küsimustikku on võimalik täita ja tulemuste ettekannet saada eesti- või inglisekeelsena.

Kui tahad teada, kuidas läheb Sinu meeskonnal tervikuna ning kuhu võiksite panna fookuse tiimi arendamisel, siis anna enda huvist märku.