Blogi / Juhtimine / Meeskonna tulemuslikkus · september 28, 2022 0

Tulemusliku meeskonna 15 tunnust

Minu lemmikdefinitsioon meeskonnast on T.E.A.M – Together Everyone Achieves More. Koos saavutame rohkem. Meeskond on minu jaoks tulemuslik kui koos saavutatakse rohkem kui individuaalselt ja kui eesmärgid saavutatakse koostöös.

David Clutterbuck (2007) on põhjaliku kirjanduse analüüsi põhjal kirja pannud tulemusliku meeskonna 15 tunnust:

 1. Ühine eesmärk – Selge eesmärk, miks meeskond eksisteerib. Eesmärgid, mis motiveerivad. Meeskonnaliikmed teavad, mis neilt oodatakse ning nad liiguvad ühise eesmärgi suunas.
 2. Selged rollid – Meeskonna eesmärk on jagatud individuaalseteks eesmärkideks. Igal liikmel on selge roll.
 3. Tulemuslikkusele orienteeritus – Seatud eesmärgid on ambitsioonikad
 4. Oskused – Meeskonnaliikmete oskused täiendavad üksteist. Meeskonnaliikmetel on kõrge emotsionaalne intelligentsus.
 5. Selged ülesanded – Meeskonnaliikmetele on selge, mida nad peavad tegema, et eesmärke saavutada. Meeskonnal on vabadus otsustada ja tegutseda.
 6. Head suhted – Meeskond tegutseb nagu tugev perekond. Omavahelisi pingeid ja hõõrdumisi maandatakse rahulikus mitteformaalses keskkonnas.
 7. Otsustusvõime – Otsused meeskonnas kokkuleppeid tehes. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis otsustab meeskonna juht. Lahkarvamusi vaadeldakse positiivsena ning konflikte juhitakse.
 8. Kommunikatsioon – Mitme suunaline koostöö ja üksteise kuulamine
 9. Usaldus – Meeskonnaliikmetel on vastastikune usaldus, nad tunnevad, et neil on vabadus väljendada oma tundeid ja ideid.
 10. Psühholoogiline turvalisus – Kõiki meeskonnaliikmeid julgustatakse avaldama oma arvamust. Meeskonnaliikmete panus on tasakaalus. Konstruktiivne kriitika on soositud, et lahendada probleeme ja kõrvaldada takistusi.
 11. Koostöö – Iga meeskonnaliige täidab oma rolli ja austab teisi liikmeid ning meeskonna protsesse. Meeskonnaliikmed võtavad vastutust, nad tajuvad iga ühe panuse olulisust, et saavutada ühiseid eesmärke. Tulemuslikud meeskonnad ei ole isekad.
 12. Juhtimine – Meeskonna juhtimisstiil sõltub olukorrast ja muutub, et saavutada tulemusi. Ükski individuaalne liige pole tähtsam kui meeskond.
 13. Konfliktide juhtimine – Konflikt on soositud, kui see on konstruktiivne. Konfliktide keskmes on probleemid, mitte inimesed.
 14. Mitmekesisus – Meeskonnas on erinevad talendid.
 15. Omanikutunne – Meeskonnaliikmed võtavad vastutust nii iseenda kui kolleegide eest.

Kui lugesid neid tulemusliku meeskonna 15 tunnust, kas hindasid mõttes kui tulemuslik on Sinu meeskond? Kas arvad, et Sinu meeskond on tulemuslik?

Seda, kas meeskond on tulemuslik saab teada kui oma meeskonna tulemuslikkust hindab terve meeskond.

Kui soovid saada põhjalikku ülevaadet, millised on Sinu meeskonna tugevused ning mis on arendamist vajavad tegurid, siis võta ühendust, et koos meeskonnaga teha test, mille tulemusel saad teada, mida teha, et Sinu meeskond oleks veel tulemuslikum.

Kui soovid viia oma meeskonna tulemuslikkust uuele tasemele, siis julgustan Sind proovima ka meeskonna coachingut.